Unlock IPA - iOS App Discovery - Application store Crack for iPhone - iPad - IOS

Cách bật chế độ nhà phát triển trên toàn bộ iPhone/iPad all IOS version

 • Bước 1:

  Truy cập link CÀI ĐẶT ESIGN và bấm Install và làm theo hướng dẫn để cài đặt Esign vào iPhone/iPad -> Sau mở ứng dụng Esign -> Hiện thông báo cần bật chế độ nhà phát triển

 • Bước 2:

  Mở vào Cài đặt trên iPhone của bạn -> Kéo xuống và chọn mục Quyền riêng tư & bảo mật -> Tại trang Quyền riêng tư & bảo mật, kéo xuống và chọn Chế độ nhà phát triển (Developer Mode) -> Bật -> Khởi động lại thiết bị

 • Bước 3:

  Sau khi khởi động lại hoàn toàn, hãy mở khóa thiết bị của bạn bằng mật mã.
  Khi bạn mở khóa iPhone của mình, một lời nhắc sẽ xuất hiện trên màn hình hỏi bạn có muốn bật Developer Mode trên thiết bị của mình hay không. Nhấn vào Bật bên trong lời nhắc này.

Chúc mừng bạn đã bật chế độ nhà phát triển thành công!

Bạn có thể truy cập website unlockipa.com để cài đặt/nhân bản các ứng dụng h.a.c.k/c.r.a.c.k

New Update Apps